Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
Sk?ad redakcji:
  • Redaktor Naczelny: Ewa Czerniawska
  • Z-ca Redaktora Naczelnego: Dorota Rutkowska
  • Sekretarz Redakcji: Dorota Karwowska

Adres redakcji:
Psychologia. Edukacja i Spo?ecze?stwo
Wydzia? Psychologii
Uniwersytet Warszawski

ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa


tel: (+48) 22 55 49 703
fax: (+48) 22 63 57 991

e-mail: PEiS@engram.psych.uw.edu.pl