Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
Do rady redakcji nale??:
 • prof. dr hab. Janusz Czapi?ski
 • prof. dr hab. Adam Fr?czek
 • prof. dr hab. Tadeusz Ga?kowski
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • prof. dr hab. Maria Jarymowicz
 • prof. dr hab. Andrzej Jurkowski
 • prof. dr hab. Maria Lewicka
 • prof. dr hab. Anna Matczak
 • prof. dr hab. Stanis?aw Mika
 • prof. dr hab. Józef Kozielecki
 • prof. dr hab. Andrzej S?kowski
 • prof. dr hab. Janusz Trempa?a
 • prof. dr hab. Ziemowit W?odarski
 • prof. dr hab. Marina Zalewska