Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
Ceny:
  • Odbiorcy indywidualni - 80 PLN
  • Odbiorcy instytucjonalni - 100 PLN
  • cena jednego numeru w sprzeda?y wysy?kowej - 20 PLN plus koszt wysy?ki

Zamówienia przyjmuje redakcja:
Wydzia? Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
PEiS@engram.psych.uw.edu.pl


Wp?aty na rachunek:
Uniwersytet Warszawski
Wydzia? Psychologii
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
00-827 Warszawa
BANK MILLENIUM
nr rachunku: 44116022020000000060849470
z dopiskiem: PEiS PRENUMERATA 2005