Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
 • Tom 3, numer 2, rocznik 2006
 • Tom 3, numer 1, rocznik 2006
  • Numer specjalny "Nowe kierunki poszukiwa? po dekadzie bada? postawy utajonej" pod redakcją naukową Norberta Maliszewskiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 4, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 3, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Psychologiczne konsekwencje traumatycznych wydarze?; nowe kierunki bada?" pod redakcją naukową Bogdana Zawadzkiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 2, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 1, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Rola JA w funkcjonowaniu psychologicznym i spo?ecznym" pod redakcją naukową Marty Kami?skiej - Feldman
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 1, numer 1, rocznik 2004
okładka


Tom: 2
Numer: 1
Rocznik: 2005
 
Numer specjalny "Rola JA w funkcjonowaniu psychologicznym i spo?ecznym" pod redakcją naukową Marty Kami?skiej - Feldman
 
Spis treści:
 
JA w funkcjonowaniu psychologicznym

Hanna Brycz
"Rozwa?ania nad teoriami samowiedzy i funkcjonaln? rol? motywów JA. Wp?yw motywu autowaloryzacji na rozpoznawanie w?asnej tendencyjno?ci"

Wac?aw B?k
"Emocjonalne korelaty rozbie?no?ci JA - badania inspirowane teori? E. T. Higginsa"

Ewa Trzebi?ska
"Regulacyjna rola JA w radzeniu sobie z nietypowymi wyzwaniami: po co wyobra?amy sobie, ?e nasze sprawy mog?y potoczy? si? inaczej?"

Hubert Suszek
"Wielo?? JA w spo?ecze?stwie postmodernistycznym"

 
JA w funkcjonowaniu spo?ecznym

Anna Kwiatkowska
"Percepcja konfliktów w zwi?zkach intymnych: p?e?, JA i warto?ci kulturowa zachowania pomocne i procesy atrybucyjne"

Anna Szuster-Kowalewicz
"O roli JA w zachowaniach podejmowanych na rzecz innych ludzi"