Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
 • Tom 3, numer 2, rocznik 2006
 • Tom 3, numer 1, rocznik 2006
  • Numer specjalny "Nowe kierunki poszukiwa? po dekadzie bada? postawy utajonej" pod redakcją naukową Norberta Maliszewskiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 4, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 3, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Psychologiczne konsekwencje traumatycznych wydarze?; nowe kierunki bada?" pod redakcją naukową Bogdana Zawadzkiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 2, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 1, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Rola JA w funkcjonowaniu psychologicznym i spo?ecznym" pod redakcją naukową Marty Kami?skiej - Feldman
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 1, numer 1, rocznik 2004
okładka


Tom: 2
Numer: 4
Rocznik: 2005
 
Spis treści:
 
Z teorii psychologicznej

Agata Anisimowicz
"Problem "natura czy kultura" a procesy wczesnego formowania si? JA"

Anna Rygielska
"Teoria polaryzacji ideologicznej Silvana Tomkinsa"

Ma?gorzata Szcze?niak
"Jak dzi?kuj? najm?odsi? Wdzi?czno?? w okresach ?redniego i pó?nego dzieci?stwa"

 
Zastosowania

Gra?yna W?sowicz-Kiry?o, Anita Wi?niewska
"Postawy wobec pieni?dzy a refleksyjny i impulsywny styl pozanwczy"

 
Metody

Norbert Maliszewski
"Dlaczego strategia konia troja?skiego jest bardziej skuteczna ni? strategia centralnego ataku w przypadku postaw wobec uzale?nie??"