Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
 • Tom 3, numer 2, rocznik 2006
 • Tom 3, numer 1, rocznik 2006
  • Numer specjalny "Nowe kierunki poszukiwa? po dekadzie bada? postawy utajonej" pod redakcją naukową Norberta Maliszewskiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 4, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 3, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Psychologiczne konsekwencje traumatycznych wydarze?; nowe kierunki bada?" pod redakcją naukową Bogdana Zawadzkiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 2, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 1, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Rola JA w funkcjonowaniu psychologicznym i spo?ecznym" pod redakcją naukową Marty Kami?skiej - Feldman
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 1, numer 1, rocznik 2004
okładka


Tom: 2
Numer: 3
Rocznik: 2005
 
Numer specjalny "Psychologiczne konsekwencje traumatycznych wydarze?; nowe kierunki bada?" pod redakcją naukową Bogdana Zawadzkiego
 
Spis treści:
 
Z teorii psychologicznej

Agnieszka Popiel, Karolina Staniaszek
"Zaburzenie stresowe pourazowe a zaburzenia osobowo?ci"

Ewa Koby?ka
"Mechanizm rodzinnego indukowania objawów zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD); przegl?d literatury"

Izabela B?aszczuk-Wi?li?ska
"Z?o?one zaburzenie po stresie traumatycznym (Complex-PTSD; DESNOS)"

 
Zastosowania

Piotr Paw?owski, ?ukasz Zawadzki
"Dynamika uwarunkowa? nasilenia objawów PTSD po prze?yciu kataklizmu powodzi"

Bohdan Dudek, Jerzy Koniarek, Maria Szymczak
"Potrzeba rozmawiania o prze?ytym zdarzeniu traumatycznym a sk?onno?? do rozwoju symptomów PTSD"

 
Metody

Magdalena Kaczmarek, Bogdan Zawadzki
"Pomiar symptomów zaburzenia stresowego pourazowego u dzieci w wieku szkolnym: adaptacja UCLA PTSD Index for DSM IV oraz konstrukcja Kwestionariusza symptomów PTSD u dzieci w wersjach czynnikowej i klinicznej"