Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
 • Tom 3, numer 2, rocznik 2006
 • Tom 3, numer 1, rocznik 2006
  • Numer specjalny "Nowe kierunki poszukiwa? po dekadzie bada? postawy utajonej" pod redakcją naukową Norberta Maliszewskiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 4, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 3, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Psychologiczne konsekwencje traumatycznych wydarze?; nowe kierunki bada?" pod redakcją naukową Bogdana Zawadzkiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 2, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 1, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Rola JA w funkcjonowaniu psychologicznym i spo?ecznym" pod redakcją naukową Marty Kami?skiej - Feldman
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 1, numer 1, rocznik 2004
okładka


Tom: 1
Numer: 1
Rocznik: 2004
 
Spis treści:
 
Z teorii psychologicznej

Maria Ledzi?ska
"Od informacji do wiedzy, czyli o niektórych wyzwaniach edukacyjnych u progu nowego wieku"

Joanna Czarnota - Bojarska
"Trzy podej?cia do problemu dopasowania cz?owiek - organizacja"

 
Zastosowania

Andrzej E. S?kowski
"Kategoria oceny a funkcjonowanie uczniów zdolnych"

Andrzej Szmajke
"Jacy do Europy? Kulturowa specyfika spo?ecznego funkcjonowania Polaków a.d. 2003"

 
Metody

Janusz Trempa?a
"Kilka uwag o temporalnym uwik?aniu przedmiotu bada? psychologii rozwojowej"