Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
 • Tom 3, numer 2, rocznik 2006
 • Tom 3, numer 1, rocznik 2006
  • Numer specjalny "Nowe kierunki poszukiwa? po dekadzie bada? postawy utajonej" pod redakcją naukową Norberta Maliszewskiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 4, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 3, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Psychologiczne konsekwencje traumatycznych wydarze?; nowe kierunki bada?" pod redakcją naukową Bogdana Zawadzkiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 2, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 1, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Rola JA w funkcjonowaniu psychologicznym i spo?ecznym" pod redakcją naukową Marty Kami?skiej - Feldman
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 1, numer 1, rocznik 2004
okładka


Tom: 3
Numer: 2
Rocznik: 2006
 
Spis treści:
 
Zastosowania

Dorota Turska
"Cele ?yciowe prymusów licealnych"

Jan Cieciuch
"Rodzina w systemie warto?ci oraz w kontek?cie przekona? ?wiatopogl?dowych"

Ma?gorzata Niesiob?dzka
"Spo?eczna ocena sprawiedliwo?ci podatków"

 
Metody

Joanna Czarnota - Bojarska
"Kwestionariusz do badania subiektywnego dopasowania cz?owiek - organizacja"

Maciej Stolarski
"Alternatywne metody diagnozy inteligencji. Jak dokonac pomiaru intelektu bez u?ycia testów?"